வியாழன், 21 நவம்பர், 2013

ஐயப்பன் 108 சரணகோஷம்.


மாலை அணிந்த ஸ்வாமிமார்கள் இந்த சரணகோஷத்தை தினமும் காலை,மாலை இரண்டு வேளையும் நீராடிவிட்டு ஜயப்பனிற்கு பால்,பழம்,கற்கண்டு முதலியவற்றை நிவேதனம் செய்து சரணம் சொல்லி வழிபடவேண்டும்.

ஓம்     கன்னிமூல கணபதி பகவானே                               சரணம் யப்பா
ஓம்     காந்தமலை ஜோதியே                                                சரணம் 
யப்பா
ஓம்     ஹரிஹர சுதனே                                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    அன்னதான பிரபுவே                                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஆறுமுகன் சோதரனே                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஆபத்தில் காப்பவனே                                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    இன்தமிழ்ச்சுவையே                                                     சரணம் 
யப்பா
ஓம்    இச்சை தவிர்ப்பவனே                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஈசனின் திருமகனே                                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஈடில்லாத் தெய்வமே                                                     சரணம் 
யப்பா
ஓம்    உண்மைப்பரம் பொருளே                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    உலகாளும் காவலனே                                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஊமைக்கருள் புரிந்தவனே                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஊழ்வினைகள் அழிப்பவனே                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    எளியோர்க்கு அருள்பவனே                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    எங்கள் குலதெய்வமே                                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஏழைப்பங்காளனே                                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஏகாந்த முர்த்தியே                                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஐங்கரன் தம்பியே                                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஐயமெல்லாம் தீர்ப்பவனே                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஒப்பில்லாத் திருமணியே                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஒளிரும் திருவிளக்கே                                                 சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஓங்காரப் பரம்பொருளே                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஓதும் மறைபொருளே                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஒளடதங்கள் அருள்பவனே                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சௌபாக்கியம் அளிப்பவனே                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    கலியுகவரதனே                                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சபரிமலை சாஸ்தாவே                                                சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சிவன்மால் திருமகனே                                                 சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சிவவைணவ ஐக்கியமே                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    அச்சங்கோவில் அரசே                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஆரியங்காவு ஐயாவே                                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    குளத்துப்புழைப் பாலனே                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பொன்னம்பல வாசனே                                                 சரணம் 
யப்பா
ஓம்    வில்லாளி வீரனே                                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    வீரமணிகண்டனே                                                            சரணம் 
யப்பா
ஓம்   உத்திரத்தில் உதித்தவனே                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    உத்தமனே சத்தியனே                                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பம்பையிலே பிறந்தவனே                                        சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பந்தள மாமணியே                                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சகலகலை வல்லோனே                                               சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சாந்தம்நிறை மெய்ப்பொருளே                               சரணம்
யப்பா
ஓம்    குருமகனின் குறைதீர்த்தவனே                              சரணம் 
யப்பா
ஓம்    குருதட்சணை அளித்தவனே                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    புலிப்பாலை கொணர்ந்தவனே                                 சரணம்
யப்பா
ஓம்    வன்புலியின் வாகனனே                                               சரணம்
யப்பா
ஓம்    தாயின் நோய் தீர்த்தவனே                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    குருவின் குருவே                                                              சரணம் 
யப்பா
ஓம்    வாபரின் தோழனே                                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    துளசிமணி மார்பனே                                                     சரணம் 
யப்பா
ஓம்    தூயவுள்ளம் அளிப்பவனே                                        சரணம் 
யப்பா
ஓம்    இருமுடிப்பிரியனே                                                          சரணம் 
யப்பா
ஓம்    எருமேலி தர்மசாஸ்தாவே                                         சரணம்
யப்பா
ஓம்    நித்திய பிரம்மச்சாரியே                                              சரணம் 
யப்பா
ஓம்    நீலவஸ்திர தாரியே                                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பேட்டை துள்ளும் பேரருளே                                     சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பெரும் ஆணவத்தை அழிப்பவனே                       சரணம்
யப்பா
ஓம்    சாஸ்தாவின் நந்தவனமே                                           சரணம்
யப்பா
ஓம்    சாந்திதரும் பேரழகே                                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பேரூத்தோடு தரிசனமே                                               சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பேதமையை ஒழிப்பவனே                                          சரணம்
யப்பா
ஓம்    காளைகட்டி நிலையமே                                                சரணம்
யப்பா
ஓம்    அதிர்வேட்டுப்பிரியனே                                                 சரணம்
யப்பா
ஓம்    அழுதமலை ஏற்றமே                                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஆனந்தமிகு பஜனைப்பிரியனே                              சரணம்
யப்பா
ஓம்    கல்லிடும் குன்றே                                                               சரணம் 
யப்பா
ஓம்    உடும்பாறைக் கோட்டையே                                      சரணம்
யப்பா
ஓம்    இஞ்சிப்பாறைக்கோட்டையே                                   சரணம்
யப்பா
ஓம்    கரியிலந்தோடே                                                                 சரணம் 
யப்பா
ஓம்    கரிமலை ஏற்றமே                                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    கரிமலை இறக்கமே                                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பெரியானை வட்டமே                                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சிறியானை வட்டமே                                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பம்பா நதி தீர்த்தமே                                                        சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பாவமெல்லாம் அழிப்பவனே                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    திருவேணி சங்கமமே                                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    ஸ்ரீராமர் பாதமே                                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சக்திபூஜைக் கொண்டவனே                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சபரிக்கு அருள் செய்தவனே                                     சரணம் 
யப்பா
ஓம்    தீபஜோதித் திருஒளியே                                               சரணம் 
யப்பா
ஓம்    தீராத நோய் தீர்ப்பவனே                                              சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பம்பா விளக்கே                                                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பழவினைகள் ஒழிப்பவனே                                       சரணம் 
யப்பா
ஓம்    தென்புலத்தார் வழிபாடே                                             சரணம்
யப்பா
ஓம்    திருபம்பையின் புண்ணியமே                                  சரணம்
யப்பா
ஓம்    நீலிமலை ஏற்றமே                                                          சரணம் 
யப்பா
ஓம்    நிறைவுள்ளம் தருபவனே                                          சரணம் 
யப்பா
ஓம்    அப்பாச்சிமேடே                                                                சரணம் 
யப்பா
ஓம்    இப்பாச்சிக்குழியே                                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சபரி பீடமே                                                                            சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சரங்குத்தி ஆலே                                                              சரணம் 
யப்பா
ஓம்    உரல்குழி தீர்த்தமே                                                         சரணம் 
யப்பா
ஓம்    கருப்பண்ண சாமியே                                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    கடுத்தசாமியே                                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பதினெட்டாம் படியே                                                     சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பகவானின் சந்நிதியே                                                  சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பரவசப் பேருணர்வே                                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பசுவின் நெய் அபிஷேகமே                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்    கற்பூரப்பிரியனே                                                              சரணம் 
யப்பா
ஓம்    நாகராஜாப் பிரபுவே                                                       சரணம் 
யப்பா
ஓம்    மாளிகைப் புறத்தம்மனே                                           சரணம் 
யப்பா
ஓம்    மஞ்சமாதா திருவருளே                                             சரணம் 
யப்பா
ஓம்    அக்கினிக் குண்டமே                                                      சரணம் 
யப்பா
ஓம்     அலங்காரப்பிரியனே                                                    சரணம் 
யப்பா
ஓம்    பஸ்மக் குளமே                                                                சரணம் 
யப்பா
ஓம்    சற்குருநாதனே                                                                 சரணம் 
யப்பா
ஓம்    மகரஜோதியே                                                                   சரணம் 
யப்பா
ஓம்    மங்களமூர்த்தியே                                                          சரணம் 
யப்பா
****ஓம் ஸ்வாமியே சரணம் யப்பா****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக